İsoterm Laboratuar Sarf Malzemeleri

PH KAĞIDI / PH FIX PAPERS
PH KAĞIDI / PH FIX PAPERS
FIRÇALAR / BRUSH
FIRÇALAR / BRUSH
MANYETİK BALIK / MAGNETIC BARS
MANYETİK BALIK / MAGNETIC BARS
PARAFİLM / PARAFILM
PARAFİLM / PARAFILM
TURNUSOL KAĞITLARI / LITMUS PAPERS
TURNUSOL KAĞITLARI / LITMUS PAPERS
KANTİTATİF FİLTRE KAĞIDI / QUANTITATIV FILTER PAPERS
KANTİTATİF FİLTRE KAĞIDI / QUANTITATIV FILTER PAPERS
PEROKSİT KAĞIDI / QUANTOFIX PAPERS
PEROKSİT KAĞIDI / QUANTOFIX PAPERS
EKÜVYON ÇUBUKLARI / MICRSWABS WITH COTTON
EKÜVYON ÇUBUKLARI / MICRSWABS WITH COTTON
MICRO HAEMATOCRIT KAPİLER TÜP/ HAEMATOCRIT TUBES
MICRO HAEMATOCRIT KAPİLER TÜP/ HAEMATOCRIT TUBES
LAM / MICROSCOPE SLIDES
LAM / MICROSCOPE SLIDES
LANSET / BLOOD LANCETS
LANSET / BLOOD LANCETS